TRÀ OLONG LỄ XANH

Trà Oolong bộ lễ xanh là sản phẩm đặc biệt mới chào mừng mùa giáng sinh và năm mới
Sản xuất tại: Viet Nam
Đơn vị tính: Sản phẩm