MATCHA OLONG

Matcha oolong được chăm sóc rất kỹ và nghiêm ngặt, phát triển ở trong các khu vực được che phủ dưới các tấm lưới đen.
Sản xuất tại: Viet Nam
Đơn vị tính: Sản phẩm