NHỮNG ĐIỀU LÃNG MẠN

Bình hoa gồm: - Rose Sweet Avalanche - 10 cành - Cát Tường trắng - 5 cành - Cẩm Chướng Đơn hồng sen - 20 cành - Lá Tùng - 2 cành - Chậu gỗ bình nước
Sản xuất tại: Viet nam
Đơn vị tính: Sản phẩm