SẮC HOA KIÊU HÃNH

Chậu hoa bao gồm: -Chậu lan hồ điệp lớn trắng - 7 chậu -Sống đời mini kép đỏ - 2 chậu -Dương sỉ me mini - 1 chậu -Cầu mây cam - 5 trái -Liễng xuân + dây gỗ
Sản xuất tại: Viet nam
Đơn vị tính: Sản phẩm