Dâu tây

Dâu Tây trồng theo công nghệ Nhật bản
Sản xuất tại: Vietnam
Đơn vị tính: Sản phẩm