7/31/2019 9:01:00 AM
.

Danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hoa được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành


.

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG (TIPC LÂM ĐỒNG)

Địa chỉ: 36 Trần Phú  - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại:02633 510 556 - Fax: 02633 811 656
 Email:dalatinfo.vn@gmail.com
Lượt truy cập:2,604,958.00