6/29/2023 4:37:00 PM
.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận ’Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành’


 
.

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG (TIPC LÂM ĐỒNG)

Địa chỉ: 36 Trần Phú  - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại:02633 510 556 - Fax: 02633 811 656
 Email:dalatinfo.vn@gmail.com
Lượt truy cập:2,698,682.00