1/18/2021 3:43:00 PM
.

Hội thảo Triển vọng xuất khẩu hàng hóa vào Liên minh Châu Âu thông qua của ngõ Ba Lan khi EVFTA có hiệu lực


 
.

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG (TIPC LÂM ĐỒNG)

Địa chỉ: 36 Trần Phú  - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại:02633 510 556 - Fax: 02633 811 656
 Email:dalatinfo.vn@gmail.com
Lượt truy cập:2,641,681.00