1/5/2021 4:06:00 PM
.

Các khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu


THƯ MỜI
Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO – QUÝ CƠ QUAN.
Công ty CP Đào tạo & NCQL kinh tế (EDUPRO) xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.
Căn cứ Thông tư số 04//2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, có hiệu lực từ ngày 11/03/2019;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng,
Để giúp các tổ chức, cá nhân nắm bắt kịp thời các văn bản mới đồng thời đáp ứng đủ điều kiện về pháp lý và năng lực tham gia hoạt động đấu thầu, EDUPRO kính mời Quý cơ quan cử cán bộ tham dự các khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu.
1.Chương trình đào tạo:

 

 

 

(Hình thức học trực tuyến)

 

(Học trực tiếp)

 

Thời

lượng

Học phí

đ/hviên

Thời gian học

24 tiết

800.000

K1: 15/01 – 16/01/2021

K2: 29/01 – 30/01/2021

16 tiết

1.200.000

Ngày

16 – 17/01/2021

16 tiết

1.300.000

Ngày

16 – 17/01/2021

 

 

1.800.000

 

Chưa có lịch01.Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản – Lựa chọn nhà thầu (Hình thức học trực tuyến) 24 tiết 800.000 K1: 15/01 – 16/01/2021
K2: 29/01 – 30/01/2021
02. Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng
(Hình thức học trực tuyến) 16 tiết 1.200.000 Ngày
16 – 17/01/2021
03. Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng
(Học trực tiếp) 16 tiết 1.300.000 Ngày
16 – 17/01/2021
04. Lớp Đấu thầu chuyên sâu phục vụ thi sát hạch CCHN Đấu thầu 1.800.000 Chưa có lịch
2.Địa điểm học:
 Học trực tiếp: Tại Văn phòng EDUPRO – Vilaa số 4, TT6A, KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
 Học trực tuyến:
- Học viên tại khắp các tỉnh, thành trên cả nước dễ dàng đăng ký và được hướng dẫn cài đặt phần mềm trực tuyến để xem và nghe bài giảng và tương tác cùng giáo viên.
- Học viên có thể hỏi đáp với giáo viên thuận lợi.
(Yêu cầu người học: Có máy tính kết nối mạng internet, máy tính có camera và loa để có thể theo dõi và hỏi đáp, tương tác cùng giáo viên).
3.Giảng viên: Chuyên gia về đấu thầu và đấu thầu điện tử, Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.
4.Thủ tục nhập học:
Nộp học phí: Học viên đăng ký và nộp học phí trước ngày khai giảng ít nhất 1 ngày, BTC sẽ cung cấp user và password link đăng nhập phần mềm trực tuyến chuẩn bị kết nối với lớp học.
Nộp hồ sơ qua mail:
Học viên nộp scan 02 ảnh 3x4, bản sao CMTND gửi qua mail BTC lớp: lieu.nguyen@edupro.com.vn trước khi khai giảng hoặc gửi bản gốc về địa chỉ Công ty EDUPRO đảm bảo BTC lớp nhận được trước ngày khai giảng lớp học.
6. Tài Liệu học tập: Học viên sau khi nộp kinh phí khóa học sẽ được gửi Tài liệu học tập của khóa học (bao gồm bài giảng và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến khóa học)
7. Cấp chứng chỉ: Học viên đạt kết quả kiểm tra sẽ được cấp Chứng chỉ/ chứng nhận theo quy định.
Bài làm của học viên sẽ được gửi mail về địa chỉ mail của BTC lớp và gửi bản gốc bài kiểm tra về địa chỉ công ty EDUPRO ngay sau khi lớp học kết thúc.
8.Thông tin về Công ty chúng tôi xin xem trên Website của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư http:muasamcong.mpi.gov.vn - Mục danh sách trung tâm đào tạo Đấu thầu.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
VP Công ty Cổ phần đào tạo & Nghiên cứu quản lý kinh tế:
Cán bộ phụ trách: Thúy Liễu: 0987 988 697 Email: lieu.nguyen@edupro.com.vn
Tel: 024.7306 9990 ext 117 Website: edupro.com.vn
Công ty CP ĐT & NCQLKT rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan.
Trân trọng cảm ơn!


CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 04/2019/TT-BKHĐT
ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:

1. Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;
- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;
- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;
- Các đối tượng áp dụng;
- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.
2. Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
3. Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;
- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;
- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
- Quy trình chào hàng cạnh tranh;
- Quy trình chỉ định thầu;
- Quy trình mua sắm trực tiếp;
- Quy trình tự thực hiện;
- Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;
- Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.
4. Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Khái niệm về đấu thầu qua mạng;
- Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;
- Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;
- Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;
- Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;
- Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.
5. Chuyên đề 5: Hợp đồng
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Nguyên tắc chung của hợp đồng;
- Hồ sơ hợp đồng;
- Điều kiện ký kết hợp đồng;
- Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;
- Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành;nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.
6. Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;
- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;
- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
- Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU QUA MẠNG
DÀNH CHO BÊN MỜI THẦU, NHÀ THẦU
(Thời lượng: 02 NGÀY)
Quyền lợi khi tham gia đăng ký khóa học:
 Giảng viên: Chuyên gia đầu ngành về Đấu thầu qua mạng.
 Thực hành chi tiết các chức năng trên hệ thống.
 Được cấp chứng nhận tham gia khóa đào tạo Đấu thầu qua mạng .
 Tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ đấu thầu qua mạng sau khóa học.
Nội dung Người trình bày/hướng dẫn
Ngày thứ nhất
Sáng
08h00-08h30 Đăng ký học viên / đại biểu Chuyên gia
Cục QLĐT
08h30-09h00 Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quan về đấu thầu qua mạng, kinh nghiệm quốc tế, ...
09h00-10h00 Chuyên đề 2: Giới thiệu về Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, giao diện chính, các chức năng, thông tin chính trên Hệ thống, các kết quả đạt được
10h00-10h15 Nghỉ giải lao
10h15-11h30 Chuyên đề 3: Giới thiệu về khung pháp lý cho đấu thầu qua mạng, mẫu hồ sơ mời thầu cho đấu thầu qua mạng, chiến lược và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng
Chiều
13h30-15h00 Chuyên đề 4: Thực hành quy trình đăng ký bên mời thầu/nhà thầu, tự đăng tải thông tin đấu thầu qua mạng
15h00 – 15h15 Nghỉ giải lao
15h15 -17h00 Chuyên đề 4 (tiếp)
Ngày thứ hai
Sáng
08h00-10h00 Chuyên đề 5: Quy trình đấu thầu qua mạng (các bước như đăng tải KHĐT, TBMT, phát hành HSMT, mở thầu, nhập kết quả đánh giá, chọn nhà thầu trúng thầu trên mạng) Chuyên gia
Cục QLĐT
10h00-10h15 Nghỉ giải lao
10h15-11h30 Chuyên đề 5 (tiếp)
Chiều
13h30-15h00 Chuyên đề 5 (tiếp): Quy trình đấu thầu qua mạng, thực hành tổ chức đấu thầu, dự thầu một gói thầu cụ thể trên Hệ thống
15h15 – 15h30 Nghỉ giải lao
15h30-16h30 Giải đáp thắc mắc về đấu thầu qua mạng, thảo luận, kế hoạch triển khai đấu thầu qua mạng, định hướng về pháp lý cho đấu thầu qua mạng trong thời gian sắp tới
16h30 – 16h35 Bế mạc khóa đào tạo đấu thầu qua mạng

 
Video
.
.
.
.
Quảng cáo
.
.
.
.

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG (TIPC LÂM ĐỒNG)

Địa chỉ: 36 Trần Phú  - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại:02633 510 556 - Fax: 02633 811 656
 Email:dalatinfo.vn@gmail.com
Lượt truy cập:1,443,885.00