3/28/2022 2:48:00 PM
.

Nhập khẩu 16,6 triệu cây, ngọn, cành, hạt giống hoa các loại


 

Theo đó, các doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu giống hoa các loại gồm Dalat Hasfarm, Apollo, Hoa Tây Nguyên, Tường Vy, Rừng Hoa, Linh Ngọc, Phù Sa… 

Qua điều tra dịch hại ngoài đồng ruộng của đơn vị chức năng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, các loại giống hoa loa kèn, huệ tây, hoa chuông nhập khẩu về trồng tại 3 huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương và thành phố Đà Lạt đã không phát hiện dịch hại lạ, dịch hại thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam và dịch hại ảnh hưởng lớn đến sản xuất...
Nguồn: 
http://baolamdong.vn

.

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG (TIPC LÂM ĐỒNG)

Địa chỉ: 36 Trần Phú  - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại:02633 510 556 - Fax: 02633 811 656
 Email:dalatinfo.vn@gmail.com
Lượt truy cập:1,575,112.00