5/24/2022 2:30:00 PM
.

Đà Lạt nâng giá trị thu hoạch bình quân 800 triệu đồng/ha/năm


Theo đó, thành phố Đà Lạt triển khai các giải pháp sản xuất giảm dần diện tích nhà lưới, nhà kính; phát triển các làng hoa gắn với trung tâm giao dịch và hoạt động du lịch canh nông. Đồng thời, tăng cường quảng bá, phát triển thương hiệu nông sản, đặc biệt là thương hiệu “Đà Lạt- Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. 

Thành phố Đà Lạt cũng chú trọng xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản; xác định vai trò doanh nghiệp là nòng cốt; kinh tế tập thể, hợp tác xã là trung tâm, nông dân là chủ thể. 

Các giải pháp trên nhằm góp phần đạt mục tiêu từng giai đoạn phát triển thành phố Đà Lạt gồm: toàn diện, bền vững, hướng đến văn minh hiện đại, có mức thu nhập trung bình cao (2022- 2025); hạ tầng đồng bộ, hiện đại, văn minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, tiếp cận ngưỡng thu nhập cao (2025- 2030); hạ tầng hiện đại, thông minh gắn với nền kinh tế số, xã hội số, mức thu nhập cao (năm 2045).
Nguồn: 
http://baolamdong.vn/

Video
.
.
.
.
Quảng cáo
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4
.
.
.
.

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG (TIPC LÂM ĐỒNG)

Địa chỉ: 36 Trần Phú  - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại:02633 510 556 - Fax: 02633 811 656
 Email:dalatinfo.vn@gmail.com
Lượt truy cập:1,344,286.00