2/26/2021 8:09:00 AM
.

Đạ Tẻh: Phát triển mạnh mô hình hợp tác, liên kết


(Lamdongtv.vn) - Cùng với việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị, thu nhập trên một đơn vị diện tích, những năm gần đây, huyện Đạ Tẻh tích cực phát triển các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác và mô hình liên kết

Đến nay toàn huyện đã phát triển 16 hợp tác xã, 38 tổ hợp tác, 17 chi hội nghề nghiệp với gần 1.000 thành viên tham gia, tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực trồng dâu nuôi tằm, trồng mía, tre tầm vông, trái cây, trồng cao su, chăn nuôi heo, chế biến hạt điều và nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác. Các hợp tác xã và tổ hợp tác đã từng bước đi vào hoạt động, thực hiện cung ứng một số dịch vụ như: Cung cấp vật tư nông nghiệp, hướng dẫn quy trình, kỹ thuật sản xuất cho các thành viên, thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm; một số Hợp tác xã đã tổ chức liên kết và tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên Hợp tác xã.
Cùng với đó thời gian qua các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nông sản trên địa bàn huyện có xu hướng phát triển mạnh, đây là điều kiện để huyện Đạ Tẻh phát triển một ngành nông nghiệp mang tính tổng thể, toàn diện và hiệu quả. Từ những mô hình này không chỉ hỗ trợ, tạo điều kiện cho các thành viên, hội viên trong nguồn vốn, khoa học kĩ thuật nhằm phát triển sản xuất mà còn tạo đầu ra ổn định cho bà con nông dân, xã viên hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn./. 
Video
.
.
.
.
Quảng cáo
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4
.
.
.
.

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG (TIPC LÂM ĐỒNG)

Địa chỉ: 02-04 Trần Quốc Toản - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại:02633 510 556 - Fax: 02633 811 656
 Email:dalatinfo.vn@gmail.com
Lượt truy cập:604,625.00