6/11/2021 2:44:00 PM
.

Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng, quảng bá thương hiệu nông sản hữu cơ


  Để thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ, bên cạnh các giải pháp hỗ trợ về giống, kỹ thuật, xây dựng mô hình điểm, Lâm Đồng còn hỗ trợ các đơn vị sản xuất, chế biến nông sản hữu cơ kinh phí về xúc tiến thương mại

 

 
Theo đó, Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% chi phí thực hiện xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm của mô hình nông nghiệp hữu cơ và mức hỗ trợ tối đa không quá 25 triệu đồng/ 1đơn vị. Bên cạnh đó, cũng hỗ trợ 50% chi phí để các doanh nghiệp, cá nhân tham gia hội chợ triển lãm trong nước, bao gồm chi phí vận chuyển hàng hóa, thuê gian hàng và mức hỗ trợ tối đa không quá 25 triệu đồng cho lần tham gia trong 1 năm. Với sự hỗ trợ này sẽ giúp các đợn vị tích cực xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, quảng bá sản phẩm, từ đó tạo cơ hội tiếp cận thị trường tiêu thụ, khẳng định thương hiệu và nâng cao giá trị canh tranh, cho nông sản hữu cơ Lâm Đồng.

http://lamdongtv.vn/
.

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG (TIPC LÂM ĐỒNG)

Địa chỉ: 36 Trần Phú  - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại:02633 510 556 - Fax: 02633 811 656
 Email:dalatinfo.vn@gmail.com
Lượt truy cập:1,575,135.00