9/8/2021 2:30:00 PM
.

Thêm nhiều tổ chức và cá nhân được cấp nhãn hiệu chứng nhận Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành


Theo UBND thành phố Đà Lạt, trong tháng 8 vừa qua, thành phố đã cấp nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho 20 tổ chức và cá nhân trên địa bàn sử dụng.

20 tổ chức và cá nhân được cấp trong dịp này gồm 13 cơ sở kinh doanh hoa; 7 cơ sở kinh doanh rau.

Đến thời điểm này, tổng cộng Đà Lạt đã cấp nhãn hiệu chứng nhận trên cho 461 tổ chức và cá nhân sử dụng, trong đó có 366 cơ sở đơn vị sản xuất kinh doanh hoa, 76 cơ sở đơn vị sản xuất kinh doanh rau, 10 cơ sở du lịch và 9 cơ sở kinh doanh cà phê.

Bên cạnh đó, thành phố cũng cấp 39 nhãn hiệu “Hồng Đà Lạt”, 22 nhãn hiệu “Dâu tây Đà Lạt” và 20 nhãn hiệu “Cà phê Cầu Đất” cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn sử dụng.

VIẾT TRỌNG
http://baolamdong.vn/
Video
.
.
.
.
Quảng cáo
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4
.
.
.
.

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG (TIPC LÂM ĐỒNG)

Địa chỉ: 36 Trần Phú  - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại:02633 510 556 - Fax: 02633 811 656
 Email:dalatinfo.vn@gmail.com
Lượt truy cập:914,992.00