4/3/2021 8:46:00 PM
.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành


 Ngày 01/4/2021 UBND thành phố Đà Lạt ban hành Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành cho các tổ chức, cá nhân sau:
 
STT
Tổ chức, cá nhân
Đại chỉ
Số Quyết định
Điện thoại
1
Lê Văn Thành
Tổ 18 Chi hội Quảng Thừa, phường 4, thành phố Đà Lạt
1133/QĐ-UBND
0985855525
2
Mai Chí Thanh
Tổ 18 Chi hội Quảng Thừa, phường 4, thành phố Đà Lạt
1134/QĐ-UBND
0836705661
3
Nguyễn Cửu Hùng
Tổ 10 Chi hội Nam Thiên, P.4, Tp.Đà Lạt
1135/QĐ-UBND
0814807852
4
Nguyễn Thị Trang
Tổ 10 Chi hội Nam Thiên, P.4, Tp.Đà Lạt
1136/QĐ-UBND
0832501430
5
Đoàn Thị Hoan
Tổ 10 Chi hội Nam Thiên, P.4, Tp.Đà Lạt
1137/QĐ-UBND
0816844648
6
Huỳnh Thị Phương
Tổ 10 Chi hội Nam Thiên, P.4, Tp.Đà Lạt
1138/QĐ-UBND
0975659503
7
Nguyễn Tấn Dũng
Tổ 10 Chi hội Nam Thiên, P.4, Tp.Đà Lạt
1139/QĐ-UBND
0385660553
8
Huỳnh Thị Kim Loan
Tổ 10 Chi hội Nam Thiên, P.4, Tp.Đà Lạt
1140/QĐ-UBND
0836351029
9
Huỳnh Thị Phương
Tổ 18 Chi hội Nam Thiên, P.4, Tp.Đà Lạt
1141/QĐ-UBND
0975659053
10
Công  ty TNHH JFT Viet Nam
Xuân Thành, xã Xuân Thọ,TP.Đà Lạt
1142/QĐ-UBND
097 9048777
 
Nguồn: UBND thành phố Đà Lạt
Video
.
.
.
.
Quảng cáo
.
.
.
.

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG (TIPC LÂM ĐỒNG)

Địa chỉ: 36 Trần Phú  - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại:02633 510 556 - Fax: 02633 811 656
 Email:dalatinfo.vn@gmail.com
Lượt truy cập:857,895.00